Thanh Cong Group

Giới thiệu chung
Tầm nhìn

VISION

Với mục tiêu phát triển bền vững, Tập đoàn Thành Công đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp ý nghĩa cho xã hội, đồng thời tạo ra nhiều giá trị hơn nữa, mang lại sự hài lòng cho khách hàng

Sứ mệnh

Cùng với sự phát triển của xã hội, chúng tôi kiến tạo nên những giá trị vượt thời gian để mang lại những trải nghiệm về một cuộc sống sáng tạo, năng động và đẳng cấp

Giá trị cốt lõi

"Con người và chất lượng của sản phẩm làm nên thương hiệu của chúng tôi ngày hôm nay"

Quá trình phát triển

Thành Công Group - Một hành trình

Khởi đầu với lĩnh vực công nghiệp ô tô, sau 15 năm, Tập đoàn Thành Công tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc mở rộng sang các lĩnh vực xây dựng, bất động sản và thương mại, dịch vụ.