Thanh Cong Group

SỨ MỆNH

Cùng với sự phát triển của xã hội


Tập đoàn Thành Công kiến tạo nên những giá trị vượt thời gian để mang lại những trải nghiệm về một cuộc sống sáng tạo, năng động và đẳng cấp


 

 

Chúng tôi luôn nỗ lực và phấn đấu, tạo dựng sự tín nhiệm đối với khách hàng bằng chính chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ. TCG xây dựng và phát triển doanh nghiệp phát triển bễn vững, đóng góp tích cực xây dựng một xã hội Việt Nam phát triển và hoà nhập cùng Quốc tế.

 


   

Tập đoàn Thành Công đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp ý nghĩa cho xã hội trên các phương diện sau:

-  Tạo thêm ngày càng nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao đời sống và phúc lợi cho người lao động.

-  Xây dựng các hệ thống quản lý tiên tiến, minh bạch, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của Việt Nam, đóng góp ngày càng lớn vào ngân sách Nhà nước.

-   Đẩy mạnh phát triển hạ tầng cơ sở, thực hiện các đóng góp cho cộng đồng và các dự án phát triển, các chương trình từ thiện và công tác xã hội