Thanh Cong Group

TẦM NHÌN

"Con người và chất lượng của sản phẩm
làm nên thương hiệu của chúng tôi ngày hôm nay"

Trong thập kỷ 2010 - 2020

Tầm nhìn của Tập đoàn Thành Công là trở thành Tập đoàn Đầu tư - Thương mại - Công nghiệp hàng đầu Việt Nam, phát triển bền vững tập trung vào 3 ngành thế mạnh chính là:

 

  • - Sản xuất ô tô
  • - Tài chính
  • - Bất động sản 

 

 

 

 


   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


3 giá trị cơ bản của Tập đoàn

được chúng tôi đề cao trên con đường thực hiện mục tiêu, tầm nhìn đó:

- Mang lại sự hài lòng cho Khách hàng.

- Tạo ra giá trị kinh tế lợi nhuận cho Cổ đông.

- Đóng góp cho sự phát triển của Xã hội, góp phần gìn giữ và bảo vệ môi trường sống cho tương lai.