Thanh Cong Group

Cty CP Thành Công E&C
Ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế dự án 343 – 345 Đội Cấn
Ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế dự án 343 – 345 Đội Cấn
08/01/2015 03:01 | Cty CP Thành Công E&C
Ngày 08/01/2015, tại trụ sở của Công Ty Cổ Phần Thành Công E&C đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng tư vấn...